Salvaguardia.hu
/

Szolgáltatások

Megvédjük Önt és értékeit – minden körülmények között. A Salvaguardia hatékony, megbízható és diszkrét.

Élőerős őrzés-védelem

A tevékenység végzése során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy Megbízóink megítélése, jó hírneve és gazdasági érdeke nem sérülhet a feladat ellátása során, személy és vagyonőreink megjelenésükkel, viselkedésükkel és felkészültségükkel hozzájáruljanak Megbízóink sikerességéhez.

A vagyonvédelem a megbízó vagyonának, vagyontárgyainak fizikai, technikai védelmét jelenti a gazdálkodás folyamatán kívül eső károsító cselekményektől vagy eseményektől. Olyan céltudatos és folyamatos tevékenység, melynek célja, hogy valamilyen fenyegetettséget elhárítson, vagy legalábbis következményeinek hatásait csökkentse, az esemény bekövetkezése esetén tegye lehetővé a károk minimalizálását, a normális élet mielőbbi helyreállítását.

Meggyőződésünk, hogy a biztonsági szolgáltatások sokszínűsége végett az egyes területeken az adott feladatoknak megfelelően felkészített munkatársakkal lehet a mindenkori igényeknek megfelelő szolgáltatást ellátni.

A szolgálati helyeken a feladatok ellátását saját rádió-híradási rendszer teszi gördülékennyé. A megbízó igénye szerint a szolgálat tagjai között rádiós összeköttetést biztosítunk. A szolgálatot teljesítő biztonsági őr a feladata ellátása során vegyi eszközt (gázsprayt), gumibotot, őrkutyát tarthat magánál és azt a jogos védelem keretei között alkalmazhatja. A kényszerítő eszközök alkalmazását az 2005. évi CXXXIII. törvény és a társaságunk vonatkozó belső utasítása szabályozza.

Pénz- és értékszállítás

A szállítmánybiztosítás azon technikai, szervezeti és személyi intézkedések összessége, amely biztosítja a szállítandó pénz, érték, termék és egyéb áruk helyváltoztatás közbeni őrzését és védelmét.

A szállítmány kísérését, a pénz- és értékőrzést, valamint a szállítást végző személy- és vagyonőr jogosult a szállítást jogtalanul akadályozó, illetve a szállítmány biztonságát veszélyeztető személyt kilétének igazolására, veszélyeztető magatartásának abbahagyására felszólítani.

Rendezvénybiztosítás

Cégünk az ország egész területén végzi nagy tömegeket megmozgató rendezvények biztosítását, azok zavartalan lebonyolítását.

Ezen rendezvények jelentős vagyonőri létszámot igényelnek, ezért cégünknél külön szolgáltatási ágként szerepel, hogy Megbízóink minden egyedi igényéhez tudjuk alkalmazkodni.

Referenciáink:

 • Hungaroring Magyar Nagydíj 2007-óta
 • Miskolci Nyár rendezvénysorozat
 • Miskolci Operafesztivál
 • Egyéb sportrendezvények

Távfelügyeleti szolgáltatások

Ha már védelemről van szó, ne érje be a félmegoldásokkal: a távfelügyelet teljes körű biztonsági megoldást jelent…

A gazdasági válságok során általában megnövekszik a bűncselekmények száma is. Ez érthető is, hiszen ilyenkor kevesebben tudnak tisztességes forrásból pénzt keresni. Ez azonban nem ok arra, hogy Ön is beletörődjön a helyzetbe! Ezért létfontosságú, hogy a mai világban Ön is a megfelelő riasztó rendszerrel védje értékeit, ingatlanait. És ha már védelemről van szó, ne érje be a félmegoldásokkal: a távfelügyelet teljes körű biztonsági megoldást jelent…

Komplex távfelügyeleti szolgáltatóként vállaljuk az új riasztók szerelését, vagy ügyeletre kötjük a már meglévő rendszereket.

Gondoskodunk a helyi riasztók jelzéseinek a távfelügyeletre történő továbbításáról. Kapcsolt vonalas telefon és GSM, GPRS hálózaton keresztüli jelzés fogadás mellett.

Professzionális távfelügyeletünkön a diszpécserek szigorú szakmai előírások alapján, de mindig udvariasan intézkednek a beérkező riasztás és egyéb állapot-jelzésekre.

Betörés, támadás, tűzjelzés esetén 2 fővel azonnal terepjárót indítunk a helyszínre, melynek 10 percen belüli kiérkezését szerződésben vállaljuk. A járőrküldés után azonnal megkezdjük a megadott személyek értesítését az eseményekről és értesítjük a rendőrséget.

Elektronikus biztonsági rendszerek

A Salvaguardia Holding Zrt. szakembereivel vállalja az ipari objektumok, multinacionális cégek, intézmények, létesítmények, irodaházak, üzemek, települések biztonságvédelmi szempontból történő kockázatelemzését és teljes átvilágítását. Az átvilágítás során meghatározásra kerül a veszélytípusok jogi megfogalmazása, a meglévő védelmi megoldások rendszere, a tapasztalatok összegzése, az elektronikai, mechanikai, élőerős és adminisztratív védelem vonatkozásában.

Takarítás, parkgondozás, hó eltakarítás és síkosság mentesítés

Biztonsági és környezeti kockázatot jelentő anyagok eltávolítása – szakszerű és környezetbarát módon.

Takarítási tevékenység alatt az adott területhez, objektumhoz tartozó épületekben, irodákban, műhelyekben, kiszolgáló létesítményekben, park és tároló területeken esztétikai, közérzeti, egészségügyi, biztonsági vagy környezetvédelmi kockázatot jelentő anyagok, szennyeződések szakszerű eltávolítását, mentesítését értjük.

Ezért az általunk jelenleg is takarított üzemekben kiemelt figyelmet fordítunk a takarítási naplók vezetésének, valamint a környezet megóvásának érdekében a veszélyes anyagnak minősülő tisztító szereknek a minőség biztosítási rendszerben leírt felhasználására, tárolására és ártalmatlanítására.

Szolgáltatásunk mindenkor megrendelőink egyedi igényeihez, és a takarított terület jellegéhez igazítjuk. Folyamatosan lépést tartunk a technológiai fejlesztésekkel, amelyhez megfelelő humánerőforrás párosul.

A takarításhoz mindenkor a szóban forgó területhez legmegfelelőbb, leghatékonyabb és legkorszerűbb anyagokat, valamint eszközöket használjuk, amelyekkel a területek, felületek, anyagok kíméletesen, gyorsan és hatékonyan tisztíthatók.

Az általunk jelenleg is használt gépek és eszközök a jelenleg legkorszerűbb berendezések kategóriájába tartoznak, cégünk kizárólag a Weidner cég által gyártott gépeket és berendezéseket használja.

Munkánk során az Európai Unió szabályaihoz igazodunk. Csak ellenőrzött, ÁNTSZ tanúsítvánnyal rendelkező terméket használunk. Fontosnak tartjuk a tisztaság elérése mellett az egészségre nem káros, környezetkímélő termékek alkalmazását.

Megrendelőink igényeit figyelembe véve parkápolási munkálatokat is végzünk. Ezen feladatok végrehajtásához rendelkezünk nagy teljesítményű ALKO gyártmányú fűnyíró géppel, és STHIL típusú motoros kaszákkal.

A külső takarítási munkálatokhoz POWER BOSS típusú nagy teljesítményű önjáró seprőgépet használunk.

Vállaljuk ezen felül megrendelőink részére a téli hó eltakarítási és csúszásmentesítési feladatok ellátását is, nagy teljesítményű hókotrókkal és környezetbarát anyagokkal.

Szociális Távfelügyelet

Több mint tíz éve Magyarországon is felfigyeltek az idős és fogyatékossággal élő emberek mindennapos életére.

Számos alapítvány, intézmény, egyesület jött létre azzal a céllal, hogy segítséget nyújtson az idősek és családjaik számára, ezen kívül hazánkban hatályos jogszabály is előírja a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás bevezetését, hogy az idős, beteg fogyatékkal élő emberek megfelelő szintű gondozásban részesüljenek.

Jelző rendszerünkkel hatékonyabbá szeretnénk tenni ezen intézmények munkáját.

A jelenleg gyártott és forgalmazott, rendszerek korszerűtlenek és mára már teljesen elavultnak számító technológiával rendelkeznek.

Ezzel szemben az általunk forgalmazott segélyhívó készülékek a jelenleg elérhető legkorszerűbb technológiai szintet képviselik.

A jelzések fogadását egy diszpécser központja fogadja, ahol jól képzett szakemberek döntenek az alkalmazandó intézkedésről. Segélyhívás esetén, a diszpécser monitorján megjelenik a védett személy összes adata és az intézkedés folyamata. A készülék egyedi ki hangosító rendszere segítségével a kommunikáció nem helyhez kötött, így a mobil készülék érzékeny mikrofonja megbízhatóan továbbítja a helyszínről a beszédet, hangokat, zörejeket, hangszórója pedig tolmácsolja a diszpécser kérdéseit és megnyugtató, segítséget ígérő szavait. A szolgáltatás teljes értékű kommunikációra épül, mely lehetővé teszi az ügyeletes diszpécsernek, hogy meggyőződjék a segélykérés valódiságáról, az intézkedés szükségességéről és sürgősségéről, és meghatározhassa annak módját.

Sürgős beavatkozást igénylő események bekövetkeztekor a szolgáltató diszpécsere azonnal értesíti az illetékes mentőszolgálatot, az ellátott szakápolóját, valamint a védett személy közvetlen hozzátartozóját.

Az átjelző készülékhez tartozékként kapható egy por és cseppmentes rádiós pánikgomb, melynek segítségével a MEDCARE KÉSZÜLÉK 30 MÉTERES KÖRZETÉBEN AZONNALI SEGÍTSÉGKÉRÉS ÜZENET KÜLDHETŐ A FELÜGYELETI ÁLLOMÁSRA.

Minden, ami a készülék műszaki állapotával, működésével kapcsolatos, azt jelzés formájában továbbítja a távfelügyeleti központ felé. Így a diszpécser mindig tudja, hogy a készülék üzemlépes.

A mobil segélyhívó és személyfelügyeleti jelzőrendszerünk Magyarországon piacvezetőnek számít, mivel nincs hozzá hasonló konkurens termék.

A készülék alkalmazásához nincs szükség, helyi központ telepítésére, és fenntartására, amivel jelentős költségmegtakarítás érhető el.

Járműfelügyelet

Társaságunk a folyamatos fejlesztés eredményeként bevezette a műholdas járműfelügyeleti szolgáltatást. A

A GPS-GPRS alapon működő MOHANET fejlesztésű rendszer alkalmazásával megvalósítható a teljes értékű flottakezelés, mely egyrészt gépjármű védelmi, másrészt logisztikai feladatok elvégzését biztosítja.

A Mohanet Navigator készülékektől érkező jelzéseket a Mercury Track szerver feldolgozza, majd az Observer flottakezelő szoftver megjeleníti a beépített térképkezelő segítségével. A diszpécser folyamatosan figyeli a járművektől érkező jelzéseket, melyeket a program a beérkezett események között jelenít meg. A rendszer előre meghatározott üzemi paramétereket figyel. Ha egy készülék nem megfelelő jelzést küld – pl. sofőrazonosítás nélküli gépjárműindítás – akkor a szoftver azonnal riasztási eseményt jelez a diszpécsernek. A riasztási eseményhez tartozó teljes intézkedés végrehajtása egy előre paraméterezett beavatkozási lista alapján történik.

Épületüzemeltetés

Az épületüzemeltetésnek három fő ágazata létezik: a műszaki, az infrastrukturális, illetve a gazdasági management.

Egy adott ingatlannál nagyon fontos, hogy műszaki szempontból megbízható és sűrű váratlan problémáktól, meghibásodásoktól mentesen működhessen. Amennyiben egy üzemeltető „jó gazda” szemmel, sajátjaként tekint, és nagy odafigyeléssel gondoskodik a rábízott ingatlanra, így a sok, nem várt bosszantó probléma elkerülhető, megelőzhető. Ennek elérése érdekében, illetve hogy minél kevesebb „felesleges” kiadást keljen elkölteni arra az adott ingatlanra, folyamatos megelőző, valamint tervszerű karbantartást kell elvégezni. Ez műszaki szempontból lehet gépészet, gyenge-erősáramú berendezés, építészet, egyéb.  Az épületeknek az állagmegóvása is nagyon fontos tényező. Ide tartozik minden olyan karbantartási munkálat, ami hosszú távon megőrzi az ingatlan jó műszaki állapotát.

Ezen műszaki egységeket figyelembe véve, egy megbízható, problémamentes sok-sok évig precízen működő létesítményt tudhatunk magunkévá.

Tűz, munka és környezetvédelem:

A biztonságos munkavégzés es a Környezetbarát működés ma mar alapvető elvárás a vállalatokkal szemben.

Egyre erősebb a Nemzeti-Nemzetközi (EU) szintű szabályozás, a munkavállalói, vevői, hatósági nyomás, valamint maguk a vállalatok is felismerik a megfelelő működés előnyeit. Kevesebb kockázat, kevesebb kieső termelőnap, javuló hatékonyság és termelékenység jelzi a biztonságos és Környezetbarát tevékenységet.

A szaktevékenység kihelyezésének előnyei:

 • Garantált minőség
 • Alacsonyabb költségek
 • Tisztán átlátható, egyszerű költségszámítás
 • Folyamatos rendelkezésre állás
 • Egyértelmű felelősségviszonyok
 • Fokozott hatékonyság
 • Szakértelemből fakadó előnyök
 • Jelentős összegű beruházás helyett, csupán működési költségek jelentkeznek

Néhány alapvető szolgáltatás a munkavédelem területén:

 • Munkavédelmi szempontú vizsgálat során, a hiányosságok feltárása, javaslattétel a megoldásukra.
 • Munkavédelmi szempontú üzembe helyezés (létesítmény, technológia, munkahely, munkaeszköz).
 • Kockázatértékelés, kockázatbecslés elkészítése, illetve ezt követően a  kötelező éves felülvizsgálata.
 • Egyéni védő eszközök juttatási rendjének a kidolgozása.
 • Munkavédelemmel összefüggő szaktanácsadás.
 • Munkavédelmi oktatások megtartása, dokumentálása.
 • Munkabalesetek kezelése,  jegyzőkönyvezése.
 • Raktározással és anyagmozgatással kapcsolatos munkavédelmi tanácsadás.
 • A szükséges védőeszközök, gépkönyvek, használati útmutatók, figyelmeztető jelzések, piktogramok, biztonsági adatlapok beszerzése, mindig az aktuális legjobb áron.

Röviden a tűzvédelemmel kapcsolatos szolgáltatásokról:

 • Tűzvédelmi szabályzat készítése.
 • Tűzriadó terv kidolgozása.
 • Létesítmények, építmények, helyiségek, szabad terek tűzveszélyességi osztályba való sorolásának az elkészítése.
 • Tűzoltó készülékek, tűzvédelmi rendszerek telepítése, időszakos ellenőrzése.
 • Tűzvédelmi oktatások megtartása, dokumentálása.
 • Oktatási anyag, oktatási tematika és tesztlap készítése.
 • Tűzvédelmi villamossági szabványossági felülvizsgálatok megszervezése.

A környezetvédelem vonatkozásában néhány szolgáltatás:

 • Hulladékgazdálkodási terv készítése
 • Üzemi veszélyes hulladékgyűjtő hely, üzemeltetési szabályzatának elkészítése.
 • Hulladék nyilvántartás és hulladékgyűjtő helyek működtetésének a felügyelete.
 • Hulladékok EWC kód alapján történő besorolása.
 • Kötelező éves hulladék bejelentés, anyagmérleg elkészítése.
 • KÜJ-KTJ azonosítók megkérése.
 • Monitoring rendszerek telepítésének a megszervezése.
 • Kármentesítéssel kapcsolatos tanácsadás.

Porta, recepció, telefonszolgálat

Professzionális portaszolgálat a Salvaguardiától.

 • Megbízó teher,-személygépkocsi és személyforgalmának bonyolítása, ellenőrzése
 • Megbízói tulajdon védelme
 • Recepciós és telefonszolgálat, vendégkísérés
 • Bűncselekmények, szabálysértések megelőzése
 • Tűzfigyelő szolgálat
 • Rendkívüli események bekövetkezésekor a szakhatóságok értesítése
 • Közreműködés az eljárásban
 • Szolgálati adminisztráció ellátása
 • Nyelveket beszélő recepciósok biztosítása

A Salvaguardia vállalja a megbízás minőségi teljesítését és az ettől eltérő teljesítésből fakadó károkat vagyoniakban vagy vagyonőri munkaórában kompenzálja. Ez a Jó Teljesítési Garancia

SZOLGÁLTATÁSAINK
Név:
E-mail cím:
üzenetküldés
06 20 400 8500
E-mail címünk: svgrt@svgrt.hu Bővebb információk: kapcsolatfelvétel oldal